Donate - Buy me a Coffe Donate!

Tạo Button Download tích hợp đếm ngược cực hay cho Blogger

Hướng dẫn thêm button Download có tích hợp đếm ngược cực hay cho Blogger không cần biết code cũng làm được.

Hí anh em! Bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người thêm Button Download có tích hợp đếm ngược cho Blogger cực hay.


Cùng xem Demo trước nhé!

Hướng dẫn thêm Button

Bạn nên sao lưu chủ đề Blog trước khi thực hiện các bước này!

Các bước thực hiện:

Bước 1. Vào Blogger.com

Bước 2. Chọn Chủ đề >> Chỉnh sửa HTML

Bước 3. Tìm thẻ ]]></b:skin> và dán đoạn CSS sau trên nó.


   /* Countdown Download Box by CODETHINK */
.dldCo{
 --boxC : #08102b; /* Font Color */
 --boxBg : #fffdfc; /* Container Background */
 --fontF : inherit; /* Font Family */
 --svgS : #fffdfc; /* Button SVG Stroke */
 --btnBg : #482dff; /* Button Background */
 --darkC : #fffdfc; /* Dark Font Color */
 --darkBt : #e91e63; /* Dark Button Background */
 --darkBa: #2d2d30; /* Dark Background Alt */
 --darkBs: #252526 ; /* Dark Background Sec */
}
.dldCo{-webkit-tap-highlight-color:transparent;position:relative;width:100%;max-width:480px;margin:30px 0;color:var(--boxC);font-family:var(--fontF);transition:margin .6s ease;-webkit-transition:margin .6s ease}
.dldBx{position:relative;z-index:2;background:var(--boxBg);width:100%;padding:15px;display:flex;flex-direction:column;font-size:14px;border-radius:10px;box-shadow:0 0 35px rgba(0,0,0,.09)}
.dldTp{display:flex;flex-direction:row} .dldIm{position:relative;flex-shrink:0;display:flex;align-items:center;justify-content:center;width:60px;height:60px;padding:10px;margin-right:15px;background:rgba(0,0,0,.08);border-radius:6px;transition:all .4s ease;-webkit-transition:all .4s ease} .dldIm::before{content:attr(data-text);opacity:.7} .dldIm[style]:not([style='']){width:100px;height:100px;background-size:cover;background-position:center;background-repeat:no-repeat;box-shadow:0 0 10px rgba(0,0,0,.1)} .dldIm[style]:not([style=''])::before{display:none}
.dldSv{opacity:0;position:absolute;width:calc(100% + 12px);height:calc(100% + 12px);top:-6px;bottom:-6px;right:-6px;left:-6px;-webkit-transform:rotate(-90deg);-ms-transform:rotate(-90deg);transform:rotate(-90deg);stroke-width:1.5;transition:all .5s ease;-webkit-transition:all .5s ease} .dldIm[style]:not([style='']) .dldSv{width:calc(100% + 20px);height:calc(100% + 20px);top:-10px;bottom:-10px;right:-10px;left:-10px} .dldSv .b{fill:none;stroke:#e6e6e6;opacity:.9} .dldSv .c{fill:none;stroke:var(--btnBg);stroke-dasharray:100 100;stroke-dashoffset:100;stroke-linecap:round;transition:all .5s ease;-webkit-transition:all .5s ease}
.dldIn{flex-grow:1;width:calc(100% - 115px)} .dldIn >*{line-height:20px;font-size:14px;display:block;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} .dldIn >*::before{content:attr(data-text) ': ';opacity:.8}
.dldBt{background:var(--btnBg);position:absolute;width:40px;height:40px;bottom:-20px;right:20px;outline:none;border:none;border-radius:50%;display:flex;align-items:center;justify-content:center;box-shadow:0 0 15px rgba(0,0,0,.09);transition:all .3s ease;-webkit-transition:all .3s ease;cursor:pointer} .dldBt:hover{-webkit-transform:scale(1.03);-ms-transform:scale(1.03);transform:scale(1.03)} .dldBt svg{width:24px;height:24px;fill:none;stroke:var(--svgS);stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.2} .dldBt.dldDl{visibility:visible;opacity:1} .dldBt.dldRt{visibility:hidden;opacity:0;bottom:-40px}
.dldSl{z-index:1;position:absolute;bottom:0;height:60px;width:100%;background:var(--boxBg);border-radius:0 0 10px 10px;transition:all .6s ease;-webkit-transition:all .6s ease} .dldMe{position: absolute;width:100%;height:40px;bottom:0;display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-size:14px} .dldMe span{color:var(--btnBg);font-size:18px;font-weight:600;margin:0 5px}
.dldCo.dldAlt{margin:30px 0 70px} .dldCo.dldAlt .dldIm{-webkit-transform:scale(.8);-ms-transform:scale(.8);transform:scale(.8);border-radius:50%} .dldCo.dldAlt .dldSv{opacity:1} .dldCo.dldAlt .dldDl{visibility:hidden;opacity:0;bottom:-40px} .dldCo.dldRty .dldRt{visibility:visible;opacity:1;bottom:-20px} .dldCo.dldAlt .dldSl{bottom:-40px;box-shadow:0 0 35px rgba(0,0,0,.09)}
.darkMode .dldCo{color:var(--darkC)} .darkMode .dldBx{background:var(--darkBs)} .darkMode .dldIm, .darkMode .dldSl{background:var(--darkBa)} .darkMode .dldSv .b{stroke:#404045} .darkMode .dldSv .c{stroke:var(--darkBt)} .darkMode .dldBt{background:var(--darkBt)} .darkMode .dldMe span{color:var(--darkBt)}
  

Bước 4. Tìm thẻ </body> hoặc &lt;/body&gt; và chèn đoạn Javascrip sau trên nó


   <script>
 /*<![CDATA[*/
 /* Countdown Download Script by CODETHINK */
 function download(link, time, newtab, id){
  var dldCo = document.querySelector(id),
    dldMe = document.querySelector(id + ' .dldMe'),
    dldPg = document.querySelector(id + ' .dldPg'),
    dldDl = document.querySelector(id + ' .dldDl'),
    dldRt = document.querySelector(id + ' .dldRt'),
    dldLf = time;
  
  dldMe.innerHTML = 'Starting Download in <span>' + dldLf + '</span> seconds...';
  dldCo.classList.add('dldAlt');
  
  var downloadTimer = setInterval(function timeCount(){
    dldLf -= 1;
    dldMe.innerHTML = 'Starting Download in <span>' + dldLf + '</span> seconds...';
    dldPg.style.strokeDashoffset = Math.floor((dldLf / time) * 100);

   if(dldLf <= 0){
    clearInterval(downloadTimer);
    dldMe.innerHTML = 'Please wait...';
    
    if (newtab == 'true'){
     window.open(link, '_blank');
    } else {
     window.location.href = link;
    };
    
    dldRt.onclick = function (){
     if (newtab == 'true'){
      window.open(link, '_blank');
     } else {
      window.location.href = link;
     }
    };
    
    setTimeout(() => {
     dldCo.classList.remove('dldAlt');
     dldCo.classList.add('dldRty');
    }, 4000);
   }
  }, 1000);
 };
 /*]]>*/
</script>
  

Bước 5. Lưu lại chủ đề.

Để có thể sử dụng tính năng này, bạn hãy chèn đoạn code sau vào bài viết nơi mà bạn muốn nó xuất hiện


   <!--[ Countdown Download Box by Code Think ]-->
<div class='dldCo' id='download1'>
 <div class='dldBx'>
  <div class='dldTp'>
   <div class='dldIm' data-text='.png' style='background-image:url(image_url_here)'>
    <svg class='dldSv' viewBox='0 0 34 34'>
     <circle class='b' cx='17' cy='17' r='15.92' />
     <circle class='c dldPg' cx='17' cy='17' r='15.92' />
    </svg>
   </div>
   <div class='dldIn'>
    <span data-text='Name'>Music_Wallpaper.png</span>
    <span data-text='Category'>Music</span>
    <span data-text='Size'>3.05MB</span>
    <span data-text='Resolution'>1920×1080</span>
    <span data-text='Extension'>.png</span>
   </div>
  </div>
  <button onclick='download("#", "10", "false", "#download1")' class='dldBt dldDl'><svg viewBox='0 0 24 24'><polyline points='8 17 12 21 16 17'/><line x1='12' x2='12' y1='12' y2='21'/><path d='M20.88 18.09A5 5 0 0 0 18 9h-1.26A8 8 0 1 0 3 16.29'/></svg></button>
  <button class='dldBt dldRt'><svg viewBox='0 0 24 24'><polyline points='23 4 23 10 17 10'/><path d='M20.49 15a9 9 0 1 1-2.12-9.36L23 10'/></svg></button>
 </div>
 <div class='dldSl'>
  <div class='dldMe'></div>
 </div>
</div>
  

Bạn có thể thay thế các thông tin như:

 • # : Thay bằng liên kết Download
 • 10 : Thời gian bạn muốn đếm ngược.
 • Để thêm nhiều Hộp tải xuống, hãy thay thế download1#download1 tức là Đối với Hộp tải xuống thứ hai, hãy thay thế download1 bằng download2#download1 bằng #download2.

Kết luận

Button này khá là hay anh em nên sử dụng trong các bài đăng chia sẻ file,.... Chúc bạn thực hiện thành công!

Getting Info...

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.