Donate - Buy me a Coffe Donate!

Cách thêm Widget No Internet Connection cho Blogspot

Cách thêm Widget No Internet Connection cho Blogspot , Blogspot,widget,Pop-up,No internet connection

Hí anh em! Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm tiện ích No Internet Connention cho Blogspot cực kì hữu ích.


Nếu người dùng truy cập vào Blog/Website của bạn mà đợt nhiên mất kết nối Internet thì Pop-up này sẽ hiện lên trông cực kì chuyên nghiệp.

Hướng dẫn thêm Widget No Internet Connection

Bạn nên sao lưu lại Chủ đề của bạn trước khi thực hiện để tránh sai xót trong quá trình này.

Các bước thực hiện

Bước 1. Truy cập vào Blogger và đăng nhập bằng tài khoản của bạn.

Bước 2. Chọn Chủ đề >> Chỉnh sửa HTML

Bước 3. Tìm mã ]]></b:skin> và chèn đoạn CSS sau bên trên nó.


   /* Pop-Up Box (Style 1) by CODETHINK */
.popSc{position:fixed;z-index:99980;top:0;bottom:0;left:0;right:0;padding:20px;background:#f3f5fe;display:flex;justify-content:center;align-items:center}
.popSc.hidden{display:none}
.popSc .popBo{position:relative;background:#fff;max-width:400px;display:flex;justify-content:center;align-items:center;flex-direction:column;padding:30px;border-radius:30px}
.popSc .popBo svg{display:block;width:50px;height:50px;fill:none !important;stroke:#08102b;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5}
.popSc .popBo h2{margin:10px 0 15px 0;font-size:1.2rem;font-weight:800;color:#08102b}
.popSc .popBo p{margin:0;line-height:1.7em;font-size:0.9rem;color:#08102b}
.popSc .popBo .popBtn{display:inline-flex;justify-content:center;align-items:center;height:50px;width:50px;outline:none;border:none;background:#f3f5fe;border-radius:50%;margin-top:20px;transition:all .2s ease;-webkit-transition:all .2s ease}
.popSc .popBo .popBtn:hover{transform:scale(1.05);-webkit-transform:scale(1.05)}
.popSc .popBo .popBtn svg{width:24px;height:24px;flex-shrink:0;opacity:.8}
.popSc .popBo .popBtn svg.r{animation:rotateIcn 1.5s infinite linear;-webkit-animation:rotateIcn 1.5s infinite linear}
.darkMode .popSc, .darkMode .popSc .popBo .popBtn{background:#1f1f1f}
.darkMode .popSc .popBo{background:#2c2d31}
.darkMode .popSc .popBo svg{stroke:#fefefe}
.darkMode .popSc .popBo p, .darkMode .popSc .popBo h2{color:#fefefe}
@keyframes rotateIcn{from{transform:rotate(0deg)} to{transform:rotate(359deg)}}
@-webkit-keyframes rotateIcn{from{-webkit-transform:rotate(0deg)} to{-webkit-transform:rotate(359deg)}}

/* Toast Notification by CODETHINK */
.tNtf span{position:fixed;left:24px;bottom:-70px;display:inline-flex;align-items:center;text-align:center;justify-content:center;margin-bottom:20px;z-index:99981;background:#323232;color:rgba(255,255,255,.8);font-size:14px;font-family:inherit;border-radius:3px;padding:13px 24px; box-shadow:0 5px 35px rgba(149,157,165,.3);opacity:0;transition:all .1s ease;animation:slideinwards 2s ease forwards;-webkit-animation:slideinwards 2s ease forwards}
@media screen and (max-width:500px){.tNtf span{margin-bottom:20px;left:20px;right:20px;font-size:13px}}
@keyframes slideinwards{0%{opacity:0}20%{opacity:1;bottom:0}50%{opacity:1;bottom:0}80%{opacity:1;bottom:0}100%{opacity:0;bottom:-70px;visibility:hidden}}
@-webkit-keyframes slideinwards{0%{opacity:0}20%{opacity:1;bottom:0}50%{opacity:1;bottom:0}80%{opacity:1;bottom:0}100%{opacity:0;bottom:-70px;visibility:hidden}}
.darkMode .tNtf span{box-shadow:0 10px 40px rgba(0,0,0,.2)}
   

Bước 4. Dán đoạn HTML sau bên dưới thẻ <body> . Nếu không thấy thì nó có thể là &lt;body&gt;


   <!--[ Toast Notification by CODETHINK ]-->
<div id='toastNotif' class='tNtf'></div>

<script>/*<![CDATA[*/ /* No Internet Connection Script by CODETHINK */ function pageReload(){var n=document.querySelector("#noInternet .popBo .popBtn svg");null!=n&&n.classList.add("r"),setTimeout(function(){window.location.reload()},500)};window.addEventListener("offline",function(){document.querySelector("#noInternet").classList.remove("hidden"),document.querySelector("#toastNotif").innerHTML="<span>No internet connection!</span>"}),window.addEventListener("online",function(){document.querySelector("#noInternet").classList.add("hidden"),document.querySelector("#toastNotif").innerHTML="<span>Internet connection restored!</span>"}); /*]]>*/</script>

  

Bước 5. Tìm thẻ </body> hoặc &lt;/body&gt; và dán đoạn HTML sau bên dưới nó.


   <!--[ No Internet Connection Pop-up by CODETHINK ]-->
<div id='noInternet' class='popSc hidden'>
 <div class='popBo'>
  <svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><line x1='1' x2='23' y1='1' y2='23'/><path d='M16.72 11.06A10.94 10.94 0 0 1 19 12.55'/><path d='M5 12.55a10.94 10.94 0 0 1 5.17-2.39'/><path d='M10.71 5.05A16 16 0 0 1 22.58 9'/><path d='M1.42 9a15.91 15.91 0 0 1 4.7-2.88'/><path d='M8.53 16.11a6 6 0 0 1 6.95 0'/><line x1='12' x2='12.01' y1='20' y2='20'/></svg>
  <h2>Oops! No Internet!</h2>
  <p>Looks like you are facing a temporary network interruption.<br/>Or check your network connection.</p>
  <button class='popBtn' onclick='pageReload()'><svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><polyline points='23 4 23 10 17 10'/><path d='M20.49 15a9 9 0 1 1-2.12-9.36L23 10'/></svg></button>
 </div>
</div>
   

Bước 6. Lưu lại Chủ đề của bạn.

Xem Demo

Bạn có thể xem Demo qua link bên dưới.

© Bản quyền:
www.codethink.xyz

Getting Info...

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.